adgeupormanirehoutohoderedi.co

not meant shall afford will..

Category: Classic Rock

Hufen Iâ - Tŷ Gwydr - Gogledd, De, Gwlad A Thre (Ty Gwydr 90-94) (CD, Album)

9 Reply to “ Hufen Iâ - Tŷ Gwydr - Gogledd, De, Gwlad A Thre (Ty Gwydr 90-94) (CD, Album) ”

 1. Tezilkree says:
  Mae dau o atyniadau gogledd Cymru wedi llwyddo i gyrraedd rhestr o 20 o anturiaethau eithafol gorau’r byd gan wefan TravelSupermarket. Llwyddodd y ‘catapult blob’ yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog, Sir Conwy, i gyrraedd rhif 18 yn y rhestr, a daeth gwifren zip Velocity yn Zip World, Bethesda i frig y rhestr.
 2. Grom says:
  Croeso i wefan Cylch Eglwysi Bedyddwyr Gogledd Teifi. Rydym yn grŵp o 6 eglwys Cristnogol yn Nyffryn Teifi, gorllewin Cymru, ac rydym yn aelod o Undeb Bedyddwyr Cymru. Ein gweinidog yw’r Parchg Athro Densil Morgan. Gallwch ein dilyn ar Twitter, ein tudalen Facebook, a’n cyfrif YouTube.
 3. Duktilar says:
  Full text of "adgeupormanirehoutohoderedi.coinfoal works of Lewis Glyn Gothi, a celebrated bard who flourished in the reigns of Henry VI, Edward IV, Richard III and Henry VII.
 4. Nikree says:
  Full text of "Y tadau Methodistaidd: eu llafur a'u llwyddiant gyda gwaith yr efengyl yn Nghymru, Trefydd Lloegr, America, ac Awstralia, ynghyd a nifer mawr o ddarluniau o bersonau a .
 5. Tojajar says:
  An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.
 6. Tojatilar says:
  Un o gartrefi Owain Glyndŵr (c) yw adgeupormanirehoutohoderedi.coinfo o arwyr eiconig hanes Cymru yw Owain a'r Cymro olaf i ddal teitl Tywysog Cymru. Ac yntau'n un o ddisgynyddion Llywelyn Fawr ac yn gyn-filwr dan Goron Lloegr, arweiniodd Glyndŵr wrthryfel yn erbyn teyrnasiad Lloegr ar ôl anghydfodau am golli tir a grym. Ymhlith yr hanesion am y Tywysog, mae sôn am ymddangosiad comed enfawr.
 7. Faugul says:
  Gogledd Y Waun (1,) () Uanwddyn. Llanfyllin (1,) UantecnaLe f 15 1,3á7) Nnocnn Llanbedr Dyffryn Clwyd/ Nannerch Llangynhafal ShOtwc.k Shettcn Llanfair Talhaiarn adgeupormanirehoutohoderedi.coinfo Title: Microsoft Word - De Clwyd-Gogledd Sir Faldwyn Author: Created Date.
 8. Gukus says:
  , gyda’r jetlif ymhell i’r gogledd dros Ynys yr Iâ a Norwy. Yn , roedd y jetlif ymhell i’r de a gwanwyn oer a gwlyb gawsom fel canlyniad. Newidiodd patrwm y jetlif rhwng Mawrth ac Ebrill , gan achosi newid sylfaenol yn ein tywydd.
 9. Shasho says:
  Disgrifiad o´r Safle Cafodd Gwydir Uchaf ei adeiladu fel tŷ haf ym Dewiswyd y safle, ar ben craig uwchben y prif dŷ, oherwydd y golygfeydd. Yn ddiweddarach yn yr ail ganrif ar bymtheg penderfynwyd bod y tŷ yn fwy cyfleus na’r castell fel prif breswylfa ac ar ryw adeg cafodd ei estyn i’r gorllewin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© adgeupormanirehoutohoderedi.co 2019. Powered by WordPress